Wat is een model?

Model: uiterlijk van nieuw voortbrengsel met eigen karakter
Het modelrecht beschermt het uiterlijk van voortbrengsels die nieuw zijn en een eigen karakter hebben.
  • voortbrengsel: een industrieel of ambachtelijk vervaardigd voorwerp. Hierbij kunt u denken aan 3D vormgevingsproducten zoals bijvoorbeeld verpakkingen, meubels of het nieuwe ontwerp van een mobiele telefoon. Maar een model kan ook 2D vormgeving betreffen zoals bijvoorbeeld grafische symbolen, logo’s en typografische lettertypen.
  • nieuwheid: een model is nieuw als er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot (‘identiek’ betekent in dit verband: alleen verschillend op onbelangrijke details).
    Een model dat voor het depot openbaar is geworden (bijv. in een publicatie of op een beurs) is dus niet nieuw meer en krijgt geen bescherming. Wel kent de wet nog een verzachtende maatregel: er geldt een respijttermijn van 1 jaar. Wordt het model binnen 1 jaar na openbaarmaking alsnog gedeponeerd, dan krijgt het toch nog bescherming.
  • eigen karakter: hier gaat het om de algemene indruk die het model bij de zogenaamde ‘geïnformeerde gebruiker’ wekt. Deze indruk moet afwijken van modellen die eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin