Wat is een merk?

Merk: onderscheidend teken voor producten en diensten
Met een merk onderscheidt een ondernemer zijn waren en/of diensten van die van concurrenten. Een merk moet geoorloofd zijn (bijv. niet strijdig met de goede zeden) én onderscheidend (dus niet alleen beschrijvend). Er zijn verschillende typen die ook in combinatie mogelijk zijn.

 • woordmerk: bijvoorbeeld ‘Stella Artois'
 • beeldmerk:
  • combinatie van woord- en beeld: (met of zonder kleurrevindicatie)
  • zuiver beeldmerk (= bi-dimensionaal): (met of zonder kleurrevindicatie)


 • vormmerk: dit is driedimensionaal, bijvoorbeeld een verpakking of vorm van een product.


  De vorm mag niet een direct gevolg zijn van de specifieke technische/industriële functie van het voorwerp.
 • lettermerk: bijvoorbeeld ‘BMW'
 • cijfercombinatie: bijvoorbeeld ‘501'
 • kleurmerk: bijvoorbeeld het turquoise van Belgacom
 • slagzin: bijvoorbeeld Sense & Simplicity
 • klankmerk: bijvoorbeeld de bekende jingle van Intel

*Onderscheidende slagzinnen krijgen juridische bescherming door ze als merk te registreren in het merkenregister. Echter, het is ook mogelijk een slagzin op te laten nemen in het Slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame (GvR). Dit kan in de praktijk een waardevolle aanvulling zijn op de bescherming die een merkregistratie de slagzin al geeft. Zie voor meer informatie www.gvr.nl

Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin