Geachte leden,

Hier vindt u de definitieve adviezen van de Beneluxraad (i) inzake de mogelijke invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE en (ii) inzake de evaluatie van de oppositieprocedure bij het BBIE (d.d. 23 juni 2010).

Hier vindt u het verslag van de vergadering van 5 oktober 2009 van de  Benelux Raad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE) in Brussel en tevens de definitieve reactie van BMM op overzicht van de plannen die tot wetswijzigingen leiden opgenomen in 5 subdocumenten van BBIE. 

U vindt hier nog de agenda van deze vergadering, met subdocument 3 en subdocument 4.

Hier vindt U het verslag van de vergadering van de Benelux Raad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE) van 7 mei 2009 zoals dat op 15 juni 2009 door het BBIE aan de leden van de BRIE werd gecommuniceerd.

Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin