Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten: bescherming prestaties
uitvoerende kunstenaars en producenten
Naburige rechten komen toe aan uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten, omroeporganisaties en filmproducenten. Zij stemmen in grote lijnen overeen met de openbaarmakings- en verveelvoudigingsrechten die de auteursrechthebbende op het desbetreffende werk heeft.
Net als bij het auteursrecht gelden er voor het ontstaan van de nabuurrechtelijke bescherming geen formele eisen. Het recht van de uitvoerend kunstenaar ontstaat op het moment van de uitvoering. Het recht van de producent van een fonogram ontstaat op het moment van de vervaardiging. Het recht van de omroeporganisatie en van de filmproducent ontstaat door de eerste uitzending.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar een van onze leden.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin