Wat is ongeoorloofde mededinging?

Ongeoorloofde mededinging: ontoelaatbare handelingen
Ongeoorloofde mededinging betreft handelingen die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar worden geacht en die onterecht strekken tot bevordering van de afzet van een onderneming of tot vergroting van haar winst. Voorbeelden zijn onder andere:
  • het parasiteren op de bedrijfsactiviteiten of resultaten van een ander (die niet door een intellectueel eigendomsrecht worden beschermd);
  • het belemmeren van de zaken van de concurrent;
  • het afhandig maken van bedrijfsgeheimen;
  • het ondermijnen van de verkooporganisatie van de concurrent en,
  • het zich verschaffen van een gunstige positie ten opzichte van de concurrent door schending van niet-rechtstreeks de concurrent betreffende wettelijke voorschriften.
Ongeoorloofde mededinging kan onder bepaalde voorwaarden worden beteugeld door de algemene normen rond onrechtmatigheid. Een aantal van deze handelingen kan tegelijk ook onder een of meer van de speciale intellectuele eigendomswetten vallen.

 Voor verdere informatie verwijzen wij naar een van onze leden.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin