Wat is het databankrecht?

Databankrecht: bescherming van gegevensverzamelingen
Het databankrecht verleent de producent van een databank bescherming tegen het zonder zijn toestemming opvragen en hergebruiken van substantiële delen van zijn databank. Het recht op een databank ontstaat in beginsel op het moment waarop de databank is voltooid.

De wet omschrijft een databank als:

  • een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen;
  • die systematisch of methodisch geordend zijn;
  • die afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en,
  • waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar een van onze leden.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin