Wat is het auteursrecht?

Auteursrecht: bescherming creatieve prestatie
Het auteursrecht komt toe aan de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst ten aanzien van de waarneembare vorm van zijn werk (de concrete schepping). De auteursrechthebbende heeft de uitsluitende bevoegdheid het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.
In beginsel kan ieder voortbrengsel op een van deze gebieden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het maken van het werk: enigerlei formaliteit, zoals de inschrijving in een register, is niet vereist.

 Voor verdere informatie verwijzen wij naar een van onze leden.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin