Wat is een topografie?

Topografie: bescherming halfgeleiderproducten
De topografie van een halfgeleiderproduct is het 'negatief' van een chip, dat het ontwerp omvat. Voor bescherming is vereist dat de topografie een oorspronkelijk karakter bezit en wordt gedeponeerd bij de nationale autoriteiten. 
Het recht op een topografie ontstaat automatisch, dat wil zeggen op het moment van schepping. Het voortbestaan van dit recht is afhankelijk van het binnen een bepaalde termijn verrichten van het depot. 

Onze leden kunnen u adviseren of verwijzen naar een octrooigemachtigde of een advocaat die is gespecialiseerd in het topografierecht.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin