Wat is een octrooi?

Octrooirecht: bescherming uitvindingen
Octrooibescherming geldt voor doorgaans technische uitvindingen (voortbrengsel of werkwijze). Deze moeten nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. De ontdekking van een nieuwe eigenschap van een materiaal of object kan geen octrooi opleveren.
De houder van een octrooi op een voortbrengsel of werkwijze kan anderen de toepassing daarvan beletten. Evenals andere intellectuele eigendomsrechten is het een exclusief recht alsmede een verbodsrecht.
Aan de verlening van een octrooi gaat een diepgaand technisch onderzoek vooraf. Gecontroleerd wordt onder andere of de uitvinding werkelijk nieuw is. Het octrooi wordt op aanvraag van de rechthebbende verleend door het Octrooicentrum Nederland (NL), de Dienst Intellectuele Eigendom (DIE) (BE) en de Direction de la Propriété Intellectuelle (LU).

Onze leden helpen u graag verder of verwijzen u naar een octrooigemachtigde of een advocaat die is gespecialiseerd in het octrooirecht.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin