Wat is een handelsnaam?

Handelsnaam: onderscheidende aanduiding van onderneming
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven: een familienaam, fantasienaam, beschrijvende naam of een combinatie.
Een handelsnaam fungeert meestal ook ter onderscheiding van de eigen onderneming van andere ondernemingen. In dat geval doet de handelsnaam ook dienst als merk en zou de naam dan ook als merk beschermd kunnen worden.

Nederland
De Nederlandse Handelsregisterwet verplicht ondernemingen tot inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met vermelding van de statutaire naam en de handelsnaam. De inschrijving van een handelsnaam in het Handelsregister schept echter geen recht op de naam. Het recht ontstaat op het moment dat de handelsnaam rechtmatig wordt gebruikt in het handelsverkeer. Dit betekent dat ook niet-ingeschreven, maar wel gebruikte, handelsnamen dus bescherming kunnen genieten.

Over de keuze van een handelsnaam denken de leden graag met u mee. Deze kan mede op basis van onderzoeken adviseren of de gewenste handelsnaam al of niet bezwaren kent. Als de handelsnaam van uw onderneming leidt tot een conflict met een handelsnaam of een merk van een ander, dan kunnen de leden u begeleiden bij het handhaven van uw rechten tegenover deze derde, dan wel bij het vinden van een oplossing voor het geschil.

België en Luxemburg: onderscheid handelsnaam-vennootschapsnaam
De handelsnaam is de naam waaronder de onderneming aan het handelsverkeer deelneemt. Een onderneming kan verschillende handelsnamen voeren.
De vennootschapsnaam is de naam die in de statuten staat vermeld.
Het recht op het gebruik van een handelsnaam ontstaat door er als eerste gebruik van te maken.  
Voor een conflict tussen handelsnamen (of ook tussen een handelsnaam en een vennootschapsnaam) wordt in België en Luxemburg beroep gedaan op de relevante wetgeving op de handelspraktijken. Graag verwijzen wij u voor verder inhoudelijk advies naar een van onze leden.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin