Hoe is de BMM georganiseerd?

De leden van de BMM zijn werkzaam bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:


P.L.G. Maeyaert, Voorzitter
J.K.C.B. Dedeckel, Vice-voorzitter
Mw. H. van de Langenberg, Penningmeester
T.W. van Leeuwen, Secretaris

M. Haegens

 Mw. J.A.K. van den Berg
M. Rorai
V.W. Wellens

F.J.C.B.M. Uyttenhove


Binnen de BMM zijn verschillende commissies werkzaam, zoals bijvoorbeeld:

  • de Commissie communicatie en PR, verantwoordelijk voor alle externe communicatie;
  • de Programmacommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van de ledenvergaderingen en de
  • de Redactiecommissie, verantwoordelijk voor de kwartaaluitgave van het BMM-bulletin.

 

Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin