Is mijn model nieuw en beschikbaar?

Eigen onderzoek aan te bevelen!
U kunt in de verschillende modellenregisters aan de hand van foto’s of tekeningen onderzoeken of uw model zich onderscheidt van al bestaande modellen. Ook kunt u daar zien welke bedrijven of personen modelinschrijvingen hebben verkregen. Let op: de modelautoriteiten doen bij inschrijving géén eigen nieuwheidonderzoek; men gaat er van uit dat u beter bekend bent met de modellen in uw branche. U bent dus zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel altijd contact op met een van onze leden. Zij hebben veel kennis en ervaring waar u uw voordeel mee kunt doen.

Conflict met auteursrecht van anderen mogelijk
Op het uiterlijk van een voortbrengsel kan ook auteursrecht rusten. Dit recht ontstaat automatisch door het maken ervan – registratie of depot is hiervoor niet nodig. Daarom is het lastig om vooraf vast te stellen of een modelrecht conflicteert met auteursrechten op al bestaande voortbrengsels.

Modelregistratie
Bij het verrichten van een modelregistratie moet de deposant een groot aantal keuzes maken, die van invloed zijn op de latere beschermingsomvang van de registratie. Dit luistert nogal nauw, en wij adviseren u dan ook hiervoor de hulp van een van onze leden in te roepen. Dit geldt natuurlijk ook voor depots in registers buiten de EU.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin