Een overizicht van de verschillende Europese wetgevingsinitiatieven i.v.m. de zogenaamde Trademark reform package: 


23-08-2017

Op 8 augustus 2017 verschenen in het Publicatieblad van de EU de twee nieuwe verordeningen inzake Uniemerken:

Uitvoeringsverordening 2017/1431http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1502179207235&uri=CELEX:32017R1431

Gedelegeerde verordening: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017R1430&qid=1502179207235

Ze treden beiden in werking op 1 oktober 2017, net zoals de nieuwe verordening inzake het Uniemerk 2017/1001. Op die datum zal dus de volledige nummering van bepalingen m.b.t. Uniemerken en daarmee gerelateerde procedures voor het EUIPO wijzigen.

 

16-06-2017

De Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie) werd op 16 juni 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.


De Verordening vervangt Verordening (EC) No. 207/2009 van 26 februari  2009
 en is van toepassing vanaf 1 oktober 2017.

Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie).

 

19-05-2017

De nieuwe Uitvoerings- en de gedelegeerde verordening van de Uniemerkverordening zijn inmiddels door de Commissie goedgekeurd en kunnen hier geraadpleegd worden:  

Let wel: de documenten zullen pas officieel gepubliceerd worden en in werking treden indien het Europees Parlement en de Raad geen bezwaren uiten binnen een wettelijk voorziene termijn. 

 

17-11-2016 

De Wetgevingscommissie vergaderde op donderdag 17 november 2016 en nam de beslissing om melding te maken van de volgende ontwikkelingen op wetgevend vlak.

De inkt van Verordening nr. 207/2009 betreffende het Uniemerk zoals gewijzigd door het Trademark Package is nog niet droog of de Europese Commissie stelt al een grondige wijziging van de nummering ervan voor onder het mom van “codificatie”. We betreuren dat dit codificatiewerk niet werd geïntegreerd in het Trademark Package dat op 23 maart 2016 in werking trad, maar zijn anderzijds blij dat er een handige tabel bestaat die toelaat de overeenstemmende bepalingen van de oude en nieuwe versie terug te vinden.

Klik hier voor de Nederlandstalige tekst van het voorstel van reglement op het uniemerk (gecodificeerde tekst).

Klik hier voor de Nederlandstalige concordantietabel.  

Voor het overige heeft de Europese Commissie, met het oog op de uitvoering van de Uniemerkverordening, haar ontwerpen van een nieuw uitvoeringsreglement (Klik hier voor de Engelse tekst) en van een nieuw reglement op de aan de Commissie gedelegeerde handelingen (Klik hier voor de Engelstalige tekst ) gepubliceerd..

Aarzel niet contact op te nemen met de BMM wetgevingscommissie indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze teksten.


Een link naar de laatste voorstellen van de Raad vindt u hier:

Verordening TM Package 30 oktober 2015

Richtlijn TM Package 30 oktober 2015

Final compromise text proposal Regulation 19 June 2015

Final compromise texte proposal Directive 19 June 2015 

Preparation for the next informal trilogue 14 november 2014

- voorstel tot wijziging van de verordening (18 juli 2014) 

- voorstel tot wijziging van de richtlijn (4 juli 2014) 

 

Proposal Council 2.5.2014:

Regulation: link

Recast Directive: link

 

Proposal European Parliament 25.2.2014:

Regulation: link

Recast Directive: link

 

Proposal Commission 27.3.2013:

Regulation:  link

Recast Directive: link

 

Current legislation:

Regulation: link

Directive: link

 

Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin