Welke prijzen kent de BMM toe?

Wim Mak Award voor bijzondere bijdrage aan BMM of vakgebied
Elk jaar kent de BMM de Wim Mak Award toe aan iemand (lid of geen lid) die in de vorm van een artikel of een presentatie een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het vakgebied.

De prijs is vernoemd naar Wim Mak, uit dank voor zijn grote bijdrage aan ons vakgebied, zijn vele artikelen in het BMM-Bulletin en voordrachten. Hij was hoofd merkenafdeling bij Philips en vervulde verschillende belangrijke (inter)nationale functies op het gebied van industriële eigendomsrechten, waaronder Voorzitter van de Commissie Wetgeving.

Klik hier voor het reglement en de prijswinnaars tot nu toe.

BMM Student Award voor scriptie of artikel
Deze prijs gaat jaarlijks naar een student die een spraakmakende scriptie of opmerkelijk artikel op het gebied van intellectuele eigendom heeft geschreven. Het doel is om studenten te stimuleren zich in ons vakgebied te manifesteren, en om contacten tussen hen en de beroepswereld al in een vroegtijdig stadium tot stand te brengen.
Studenten kunnen rechtstreeks of via hun docent of faculteit meedingen naar de BMM Student Award.

Klik hier voor het reglement en de prijswinnaars tot nu toe.

Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin